M
Joined
Likes
12

Profile posts Latest activity Postings About

  • سلام داداش من از طریق اون سایت ادیتور برای می بند 3 زبان عربی بعد فارسی رو انتخاب کردم فایل رو هم زدم رو بند ولی بعد یه مدت راست به چپش بهم میریزه راهی هست درست نشون بده بهم نریزه ؟
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top